hdpe geomembran

HDPE Geomembran

KULLANIM ALANLARI
 Katı atık depolama sahaları
 Sıvı atık toplama ve arıtma istasyonları
 Altın ve diğer madenlerin sızıntı su toplama havuzları
 Petrol tankı ve petrol sahaları izolasyonu
 Çökeltme havuzları
 Gübre çukurları
 Eğer istenirse bina temel bohçalama işleri
 Göletler
 Tüneller
 Sulama kanalları
 Biyoenerji üretim tesisleri

ÜRÜN ÖZELİKLERİ
 Kimyasal maddelere karşı yüksek dirençlidir.
 UV dayanımlıdır.
 Pürüzlü yüzey sayesinde sürtünme payı azalır.
 Organik ve inorganik çözeltilere
yüksek direnç gösterir.
 Çatlamalara karşı son derece dayanıklıdır.
 Doğal koşullara dayanıklıdır.
 Delinme ve çatlamalara dayanıklıdır.
 Geçirgenliği düşüktür
 Çekme mukavemeti yüksektir